Dobrý den!

Vítáme Vás na našich webových stránkách.

Tato informační stránka slouží k detailnímu popisu našeho webového projektu.

Pro naše klienty máme připravenou širokou nabídku lesnických služeb od vyklizování klestu na vytěžených pasekách, přes zalesnění, následnou péči o mladé lesní kultury zahrnující vyžínání buřeně, výchovné zásahy – prořezávky, probírky, dále oplocování, mechanickou a chemickou ochranu před škůdci a zvěří až po stadium zralosti mýtních porostů. Zprostředkujeme nejvýhodnější prodej vytěženého dříví. Jsme připraveni na různé formy spolupráce od odborného poradenství z oblasti lesnictví a dotací, které může vlastník čerpat, přes poskytování jednotlivých výkonů v pěstební činnosti až po komplexní zajištění péče o les vlastníka lesa.

                                                           

Politika společnosti

Kvalita práce
Jsme orientovaní na kvalitu – chod firmy i chování každého z nás plně podřizujeme přáním a představám zákazníka. 

Aktivita
Každý pracovník je odpovědný za výsledek – žádná věc, krok, služba se neprovede sama – jsme plně odpovědní za výstupy své práce a úkolů, avšak také aktivně spolupracujeme s ostatními. 

Moderní a spolehlivé strojní vybavení
Předpokladem pro naše kvalitní služby je moderní a výkonná technika, která je díky našemu servisnímu zázemí spolehlivá. 

Zlepšování
Naším krédem je neustálé zlepšování našich služeb vůči zákazníkům a zvyšování efektivity vlastní práce. 

Efektivita práce
Každý z nás musí udělat vše pro to, aby naše vstupy a náklady byly co nejvíce minimalizovány. 

Životní prostředí
Pracujeme v Národním parku Šumava, takže šetrnost k životnímu prostředí a snižování negativních dopadů na životní prostředí jsou naše priority. V rámci našich činnosti se zavazujeme dodržovat relevantní právní a jiné předpisy. 

Bezpečnost práce
Důležitým úkolem je pro nás zabezpečit bezpečnost práce při všech našich činnostech (zejména při práci v lese) a zajišťovat prevenci úrazů a poškození zdraví. Zavazujeme se dodržovat relevantní právní a jiné předpisy v oblasti BOZP.